Субота, 24.03.2018, 06:25

ЗНАННЯ ТА РОЗВИТОК

Каталог статей

Головна » Статті » Номер 4

ДІАГНОСТИКА ПО ОБЛИЧЧЮ
Виникло таке вчення у глибоку давнину на підставі уявлення про залежність психічного і тілесного в людині, від того, що їй започатковано природою. Серед відомих діячів античності, які займались фізіогномікою, можна назвати Гіппократа, Платона, Арістотеля, Ідісмеона, Зенона, Сенеку, Лукреція, Діогена, Галена, Ціцерона. Базується фізіогноміка на науковому описі обличчя, що являє собою анатомо-психічну конструкцію передньої частини голови. Кісткова та м'язова структури складають фундамент, на якому надбудовуються всі його основні параметри. Як генетичний і соціально сформований тип протягом життя обличчя підлягає певним змінам. Ще Гіппократ стверджував: “Знаючи ключі до зчитування інформації, джерелом якої є обличчя, володіючи вмінням інтерпретації знятих з нього даних, фахівці в змозі допомогти значно поліпшити майстерність спілкування й швидко орієнтуватись у прихованих якостях своїх партнерів.”

Загальні характеристики форми обличчя

За формою обличчя (видовжене, трикутне, трапецієподібне, квадратне чи кругле) можна певним чином визначити психологічний тип його володаря.
Видовжене: прямокутник, ширина лоба майже дорівнює ширині підборіддя. Це так званий аристократичний тип, який свідчить про високий рівень інтелекту, чуттєвість, врівноваженість, іноді — виваженість. Такі люди мають хороший організаторський талант, цілеспрямовані в своїх діях.

Трикутне: широкий і високий лоб, виступаючі скули, невеликий, але кістлявий ніс, глибоко посаджені очі, мале за розміром і дещо висунуте вперед підборіддя. Люди з таким обличчям високо обдаровані, чуттєві, проте в їх характері наявні хитрість, невживаність. Вони часто самотні.

Трапецієподібне: широкий лоб і трохи звужене підборіддя. Такі люди, як правило, досить інтелігентні і чуттєві, проте без борецьких якостей.
Жінки з таким обличчям оптимістичні, щасливі, вміють створювати приємну атмосферу спілкування. Квадратне: люди з таким обличчям суворі, мужні, інколи безсердечні, як правило, тугодуми, бувають грубими і нахаб¬ними. Яскрава риса — рішучість. Такі люди прямолінійні і відкриті в спілкуванні, з невтомним бажанням досягти успіху. Вони хороші виконавці, хоча й самі прагнуть бути лідерами. Жінки з таким типом обличчя намагаються домінувати в усіх сферах життя.

Кругле: люди з таким обличчям добродушні, миролюбиві, з м’яким характером. Вони люблять комфорт, хорошу компанію друзів і прагнуть «трохи» слави, але без честолюбства. Якщо на такому обличчі високе перенісся, виступаючі скули «вогненні очі» — володар його може стати цілеспрямованим лідером, великим військовим начальником.
• Лоб
Залежно від конфігурації обличчя людини лоб може бути високий, відкинутий назад і нахилений вперед, що певною мірою впливає на особливості її характеру.
Так, високий, дещо випуклий у верхній частині лоб вказує на холодний, математичний розум і невелику фантазію. Плоский і високий лоб вказує на незначні розумові здібності, відсутність уяви, але разом з тим на наполегливість у досягненні мети.
Високий, трохи випуклий лоб належить людям, що багато мислять, але мало роблять. Окреслений, випуклий у верхній частині лоб, що закінчується прямою лінією, вказує на жвавість розуму, фантазію, але утаємничений характер. Відкинутий трохи назад лоб означає вразливість, а при наявності зморшок — оригінальність розуму його володаря.
Видовжений з прямими лініями лоб може належати наполегливій людині з нахилом до значної розумової діяльності.
Нахилений вперед, окреслений і випуклий у верхній частині лоб може означати дослідницький підхід в мисленні індивіда з його підпорядкуванням математичним розрахункам.
Перпендикулярні зморшки лоба означають сильну волю, дві короткі глибокі — талант організатора, глибокі продовгуваті — ознака довгого життя і великих успіхів. Горизонтальні зморшки водночас із максимально розкритими очима виражають стан підвищеної уваги до деяких фактів, що зацікавили партнера. Укупі із напівзакритими очима — намагання щось краще почути, побачити.
Вертикальні зморшки лоба вказують на те, що загальна увага, викликана чимось чи кимось, досягла максимуму, а також свідчать про розумову зосередженість їх володаря.
• Брови
Фізіономічним елементом іміджу варто вважати брови, їх колір і форму. Так чорні, тверді брови свідчать про похмурість, дратівливість, іноді, про дику пристрасть. Власник тонких і м'яких брів може мати чуйну душу, бути совісним, сентиментальним, любити природу і поезію.
Рідкі брови видають мінливість, ревнощі, навіть мстивість індивіда; великі дуги за таких брів вказують на рабську покірність, можливо
зрадництво і навіть лукавство. У людей з густими, чорними і зрослими бровами можна фіксувати ненаситну пристрасть.
Володарі високих брів найчастіше мають веселий характер, люблять гумор, цінять відкритість, оскільки самі досить відкриті люди. Разом з тим такі люди іноді «страждають» від марнотратства.
Низькі брови виражають глибокодумність, ощадливість і характеризують стриманих людей. Чим більший простір між бровами, тим стриманіша і спокійніша особа.
Брови, що піднімаються до центру лоба, — ознака багатої уяви. Брови, підняті вгору трикутником, свідчать про сильний характер, витягнуті в одну лінію — обіцяють неспокійне життя, маленькі, безформні — належать неврівноваженим людям.
Вуха
Дуже цікавим елементом іміджування особистості вважаються вуха.
Великі, тонкі і трохи пологі зовнішні вуха фіксують наявність музичних здібностей і обдарованості. Маленькі товсті вуха говорять про ймовірну відсутність музичних здібностей. «Власники» великих товстих вух можуть виявляти повну байдужість до всіх видів мистецтва і жадати грубих тваринних насолод.
Маленькі тонкі вуха відповідають делікатним, з витонченим смаком людям, які виявляють любов до порядку й охайності. Маленькі, стиснуті, товсті, некрасивої форми вуха спостерігаються у пересічних працівників. Іноді в таких особистостей фіксується мстивість, озлобленість, облудність і мінливість у поглядах. Дуже тонкі, майже прозорі, вуха свідчать про такі якості особистості, як палкість і дратівливість. Найчастіше це можуть бути нервові люди, в яких хворі легені і шлунок.
Якщо у людини довгі вузькі вуха, то може бути наявною тупість й нездатність зосередитися, що вимагає певних розумових зусиль. Покриті пушком вуха характеризують людей з жагучим темпераментом, нерозбірливих у зв'язках і маючих схильність до подружньої зради.
І Занадто м'ясисті і товсті вуха часто фіксують похмурість і обжерливість, а загострені догори — брутальність. Тверді вуха в більшості людей означають хороше здоров'я і довголіття. Навпаки, м'які і в'ялі вуха маркірують фізичну неміч. Вуха з великими мочками, як вважають на Сході, належать мудрецям. Чотирикутні вуха означають твердість, порядність їх володаря.
Ніс
З таким атрибутом іміджбілдингу, як ніс, необхідно ще більш акуратно співвідносити основні типи темпераменту і характеру особистості. Так, довгий ніс найчастіше асоціюється з поверховими судженнями і «недалекістю» розуму окремих людей. Гострий ніс свідчить про можливу лисячу спритність і підступність. Довгий, великий і опущений донизу ніс вказує на вадливість і схильність його носія до інтриг.
Ніс дугою позначає шляхетну гордість, владність і вірність характеру людини. Ніс, схилений до
губ може фіксувати ніжність, пристрасність, легковажність і навіть вразливість його власника. Вузький в основі між очима ніс свідчить про невеликий розум.
Широкий біля основи ніс фіксує позитивний імідж індивідуму й свідчить про ясність його розуму. Ледь помітна кривизна носа — це владність, твердість і норовливість. Широкий, із впадинкою посередині, ніс вказує на такі якості характеру, як неправдивість, жорстокість і схильність до суперечок.
Якщо в людини товстий ніс свинцево-червоного кольору ще часто означає пристрасть до пияцтва і розпусти. Звідси випливає, що чим більше фіолетових прожилок на носі, тим більше людина має пороків.
Великі носи притаманні користолюбцям, а скривлені свідчать про їхні негативні інстинкти. Прямий і дещо чотирикутний ніс вказує на пасивну енергію, тверду і спокійну волю. Орлиний ніс означає гординю, честолюбство. Великий м'ясистий ніс вказує на лінь, інколи боягузливість його володаря.
Перераховані вище особливості не можуть визначати характер людини повно й об'ємно, оскільки можуть лише враховуватися як елементи, що доповнюють її загальну характеристику.
• Губи
За допомогою очей і губ можна виразити на обличчі: прагматичність, рішучість, відкритість, обережність, сором'язливість. При захопленні чи подиві рот частково чи повністю відкривається. Коли ж партнер не хоче спілкуватись, то його губи стають міцно стулені. Стиснуті губи також можуть вказувати на відсутність бажання висловити потайну думку, оцінку. В момент цілеспрямованих дій підборіддя витягується вперед, а при пасивній позиції — більше втягується назад.
Відтянуті вниз краєчки губ
символізують в цілому негативне ставлення до життя, смуток, загальний, невеселий ви¬раз обличчя, підняті краєчки рота відображають позитивне ставлення до життя. Якщо губи виглядають пухким, то це може вказувати на збільшену життєвість почуттів, м'які — на чуттєвість, гострий — на інтелектуальність, твердим — на силу волі його носія.
• Підборіддя
Підборіддя середнього розміру, вміру висунуте вперед означає врівноважену людину, велике, подвійне — чутливу, з переважаючими інстинктами. Роздвоєне й висунуте належить ексцентричним, подразливим, схильним до незгоди.
Висунуте вперед підборіддя означає енергію і силу волі, незалежність, непідкупність, жорсткість його власника. Довге і вузьке підборіддя — сарказм, м'яке — розум і егоїзм, висунуте назад — нерішучість.
Маленьке овальної форми підборіддя вказує на слабку волю. Чотирикутне, відсунуте назад належить енергійним, рішучим, владолюбним.
Подвійне підборіддя свідчить також про надмірну вагу тіла й не є ознакою старіння. Щоб уникнути подвійного підборіддя необхідно слідкувати за своєю вагою. Складки на підборідді також можуть бути ліквідовані за допомогою пластичної операції.
Всі зазначені параметри обличчя, як вже зазначалось, треба розглядати в комплексі, це немовби скомбіновані вирази, що дають певне уявлення про особу.Джерело: http://cro.org.ua
Категорія: Номер 4 | Додав: Ірина (12.05.2009)
Переглядів: 7977 | Теги: Пізнай себе!, фізіогноміка
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Категорії розділу
Номер 1 [3]
Перший номер науково-популярного журналу "Пізнай себе!"
Номер 2 [7]
Тематика номера: мозок, розум, свідомість.
Номер 3 [3]
Основна тематика: соціум, соціотипи, соціоніка
Номер 4 [11]
Тематики номеру: характер та темперамент. Особистість.
Номер 5 [10]
Тематика номера: бізнес та підприємництво, самореалізація, самоорганізація та самовдосконалення
Номер 6-8 [17]
Тематика номера: спорт, культура, здоров'я, конфлікти та способи їх вирішення.
Номер 9 [10]
Основна тема номера: духовність, віра, релігія
Номер 10 [19]
Тематика номера: суспільство, сімя, колектив, взаємини, самопрезентація, маніпуляція
Нотатки [5]
Тут можна додатавати короткі нотатки та роздуми з тих чи інших аспектів
Дайджест [128]
Цікава інформація зі світу та з тенет інтернету
Дописувачі [26]
Тут публікуються матеріали наших користувачів та друзів сайту
Номер 11 [9]
Тематика номеру - Людина як диво. Можливості людини, її психіки та тіла, особливості діяльності людського організму
Форма входу
Twitter
Реклама у Львові
Рекламний центр Тріумф
Відвідуваність